Radno vreme pon-pet od 08-15h
IncomingIncomingIncoming
021 478 0148
agencija@incoming.rs
Novi Sad
IncomingIncomingIncoming

USLUGE

Usluge

Šta sve radimo?

Knjigovodstvena agencija INCOMING nalazi najbolja rešenja za potrebe preduzetnika i preduzeća različitih delatnosti.

Uz širok dijapazon usluga, na moderan i efikasan način doprinosimo rastu i razvoju vašeg biznisa.

Usluge koje nudimo odnose se na gotovo sve naše klijente, a u zavisnosti od specifičnosti poslovanja vaše firme, knjigovosdtvena agencija INCOMING nudi sledeće usluge:

30 + godina iskustva

Usluge

Osnivanje DOO i preduzetnika

 • savete pri izboru adekvatne pravne forme
 • izradu potrebne dokumentacije,
 • podnošenje prijave APR-u,
 • preuzimanje rešenja i PIB-a,
 • izrada pečata i otvaranje poslovnog računa u banci.
Usluge

Usluge knjigovodstva i računovodstva

 • vođenje poslovnih knjiga,
 • vođenje analitike – kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba
 • izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih
 • vođenje registra osnovnih sredstava i amortizacija
 • evidencija blagajne
 • PDV evidencija, obračun PDV-a, izrada i predaja poreske prijave za PDV,
 • izrada završnog računa – bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, poreski bilans i poreska prijava poreza na dobit, poreska prijava za dohodak građana.
Usluge

Obračun zarada i evidencija kadrova

 • zarada za zaposlene i osnivače
 • ugovori o delu, privremeni i povremeni poslovi i drugo
 • ostale naknade zarada (bolovanja, porodiljska bolovanja i drugo)
 • sva druga primanja zaposlenih (regres, topli obrok, putni troškovi…)
Usluge

Vođenje platnog prometa i e-bankinga

 • gotovinski platni promet
 • bezgotovinski platni promet
 • platni pomet sa inostranstvom
 • vođenje platnog prometa preko e-bankinga
Usluge

Usluge finansijskog i poreskog konsaltinga

 • Vršimo usluge finansijske analize što vam omogućava da uspešno sagledate finansijsku situaciju preduzeća.

 • Detaljno analiziramo vaše finansijske izveštaje u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima. Savetujemo vas i predlažemo konkretne mere u cilju optimizacije i unapređenja vaših bilansa. Kao rezultat dobijate kvalitetniji kreditni rejting kod banaka i kreditora, dobavljača i ostalih poslovnih partnera.

 • Naši stručnjaci sa dugogodišnjim bankarskim iskustvom vas savetuju i posreduju u postupku odobravanja novih kredita ili refinansiranja postojećih. Komuniciramo sa više banaka istovremeno u cilju postizanja najpovoljnijih uslova za vas.

 • Pronalazimo najpovoljniju mogućnost za finansiranje putem finansijskog ili operativnog lizinga.

 • Izrađujemo Biznis Planove za pravna lica, preduzetnike, poljoprivredna gazdinstva, zadruge i početnike u biznisu (start-up projekte) koji konkurišu za sredstva kod poslovnih banaka, Fonda za razvoj Republike Srbije, Razvojnog fonda AP Vojvodine, kao i kod svih ostalih domaćih i inostranih fondova i kreditora.

 • Poreski konsalting,poreski zakoni, propisi i poreska efikasnost su složena područja za svaku kompaniju i zato nastojimo da imamo direktan pristup bez nepotrebnih improvizacija.Svaka poslovna promena koja se evidentira u poslovnim knjigama utiče i na iskazivanje poreske osnovice. Da bi kompanija ostvarila poslovnu dobit i platila upravo onoliko poreza koliko je potrebno, neophodno je odlično poznavanje poreskih propisa i računovodstva.Zaposleni u knjigovodstvenoj agenciji Incoming su stručnjaci koji poseduju objedinjena znanja iz oblasti poreza i računovodstva, što je preduslov za pronalaženje najpovoljnijih rešenja za klijenta.
Usluge

Priprema i podnošenje seta obaveznih finansijskih izveštaja

Usluge

Izrada interne regulative

 • Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama
 • Pravilnik o radu
 • Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta
 • Pravilnik o rukovanju gotovim novcem
 • Pravilnik o vršenju popisa
 • Odluka o radnom vremenu preduzeća
 • Odluka o radnom vremenu zaposlenih
 • Odluka o nabavci osnovnih sredstava
 • Odluka o zabrani pušenja i licu odgovornom za sprovođenje te zabrane
 • Rešenje o godišnjem odmoru
 • Rešenje o plaćenom/neplaćenom odsustvu
 • Ugovor o radu
 • Ugovor o zakupu poslovnog prostora
 • Ugovor o dopunskom radu
 • Ugovor o povremenim i privremenim poslovima
Usluge

Obuka

Individualna teorijska i praktična obuka za računovodstvo, tokom koje prelazimo kroz sve segmente našeg posla.Nudimo vam primere iz preko 30 godina dugog iskustva,a sredstva za rad su obezbeđena. Po završetku naše obuke ste spremi za samostalan rad.

Usluge

Pokretanje i sprovođenje postupka privremene odjave / brisanja preduzetnika iz registra

Usluge

Pokretanje i sprovođenje postupka likvidacije pravnih lica i brisanje iz registra nakon okončanog postupka likvidacije

Interesuju Vas naše usluge?

POZOVITE NAS.

Pozovite, pišite ili nas posetite.

EnglishGermanRussianSerbianUkrainian